The Staff Solutions

Advies

Ondersteuning bij pakketselecties

Ondernemers worden geregeld geconfronteerd met het nemen van cruciale en noodzakelijke ICT beslissingen, waaraan onvermijdelijk grote budgetten aan gekoppeld zijn.

Het is daarom uitermate belangrijk om de juiste beslissing te nemen.  Nog veel te weinig wordt beroep gedaan op tijdelijke expertise, zoals van The Staff, om dergelijke selectietrajecten op een professionele manier te laten begeleiden.

Door onze jarenlange ervaringen met het implementaties van diverse ICT systemen weten we ongeveer waar alle valkuilen en addertjes onder het gras kunnen zitten.

Wij hebben gen “blue print” liggen van een geijkte selectieprocedure, die wordt altijd “à la carte” opgesteld met onze klanten.

Ontdek een case study:
Mydibel

Interim ICT project management

We zijn van vele markten thuis waardoor we een echte meerwaarde kunnen betekenen voor de ondernemers, bestuurders, beslissingsnemers, …

We trachten altijd een “helicopterview” te behouden over alle mogelijke lopende of toekomstige projecten bij onze klanten.

Dit met de bedoeling om ICT-investeringen, door ons toedoen, optimaal te laten renderen.

We blijven ook nooit langer “hangen” bij onze klant dan nodig, de roep naar nieuwe uitdagingen is daarvoor te groot.

Ontdek een case study:
NV Hygiena

Proces optimalisatie

Bij de implementatie van een nieuw ICT systeem, is het belangrijk dat bijhorende bedrijfsprocessen op voorhand goed geanalyseerd, gedocumenteerd en eventueel bijgestuurd worden.

Want dit is één van belangrijkste valkuilen waarom implementaties uit de hand lopen of zelf totaal mislukken.

Ondertussen heeft The Staff een jarenlange ervaring opgebouwd in optimalisaties van bedrijfsprocessen in diverse sectoren (productie, distributie, administratie, …)

Een van onze belangrijkste aandachtspunten hierin is: “peoples management”. Want het is persoon achter het proces die bepaalt of wij slagen of falen

Ontdek een case study:
Feelds

Efficiëntere aanwending van software, hardware, …

Niet iedereen heeft alle kennis in pacht waardoor soms door druk, stress, onwetendheid, … bepaalde ICT tools gedeeltelijk of verkeerdelijk worden ingezet.

Hoeveel tijd wordt er bijvoorbeeld niet besteedt aan het overtikken van bepaalde cijfertjes in Excel, bedoeld voor rapportage.

Dit terwijl er genoeg tools bestaan om een accurate geïntegreerde rapportage te verzorgen.

Ontdek een case study:
Nanuk

Stuur ons een bericht

Contacteer ons

heeft u een algemene vraag, of leert u ons graag kennen? Stuur ons gerust een bericht